De Langstee, permanent wonen voor kinderen en jongvolwassenen

De Langstee is opgericht in 2012, wij zijn een kleinschalige woonboerderij met een huiselijke sfeer en beschikken over 16 kamers. Hier wonen kinderen en jongvolwassenen die door verschillende omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen.


Meer over De Langstee

De Langstee

Blij

De Langstee is opgericht in 2012, wij zijn een kleinschalige woonboerderij met een huiselijke sfeer en beschikken over 16 kamers. Hier wonen kinderen en jongvolwassenen die door verschillende omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen.


Meer over blij

De Langstee

Dagbesteding

De dagbesteding wordt opgezet voor kinderen en jong volwassen niet meer naar school kunnen. Het doel van de dagbesteding is dat de bewoners bezig blijven en het gevoel hebben dat ze naar hun werk kunnen. Op deze locatie is plaats zijn voor ongeveer 20 cliënten.


Meer over dagbesteding

De Langstee

Doen

PGB is de afkorting van Persoonsgebonden Budget. Een persoonsgebonden budget is er voor iedereen die zorg, hulp of begeleiding nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen en leven. Het PGB wordt betaald via de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of Jeugdwet.


Meer over doen

Wilt u ons team komen versterken? Bekijk de vacatures